اخبار برگزیده

نیمه‌ی پنهانِ "ضاد"!

دختر عرب

امروز بعد از اتمام اولین ترم عربی یه آهنگو خودم ترجمه کردم. به غایت ذوق دارم! :

استاد می‌گه: این‌طوری که تو فقط آهنگ‌ها و شعرها رو می‌خونی فقط لغات عاشقانه‌شو یاد می‌گیری! اصلا عربی زبان عاشقیه دیگه! حیف نیس زبانی که شعارهای سعاد صباح و نزارقبانی رو داره، تو دنیا نماد خشونت باشه؟


آهنگ ماحبک بعد روح از کاظم الساهر


لاتزعل أنا أمزح
شوق اللـ بالقلب یفضح
أنا مثل الطفل أفرح
اذا تضحک یامحبوبی
تعال واغفى فی صدری
أشمّ عطرک تشمّ عطری
حلاة الهوى یاعمری
لمّا اثنینا نذوب

قهر نکن، دارم شوخی می‌کنم!
شوق قلبم همه‌چی رو رو می‌کنه
عزیزم وقتی می‌خندی مثل بچه‌ها ذوق می‌کنم
بیا و روی سینه‌ام دراز بکش تا من عطر تو رو بو کنم و تو عطر منو
و زیبایی عشق رو وقتی هر دو درش ذوب می‌شیم ببینیم


ماریدک بعد روح ماحبک بعد روح
ماشیلک وسط عینی .. بس بالقلب والروح
ما ألمسک ولا لمسة .. ولا أهمسلک ولاهمسة
لسّا ماشفت لسّا .. شمخبیتلک الروح

دیگه لازمت ندارم... دیگه دوستت ندارم
تو رو نه تنها از مردمک چشم‌هام بلکه از قلب و روحم هم پاک می‌کنم!
دیگه نه لمست می‌کنم و نه برات چیزی نجوا می‌کنم
هنوز هم ندیدی روحم چه چیزهایی ازت پنهان کرده


لاتزعل أنا أمزح
شوق اللـ بالقلب یفضح
أنا مثل الطفل أفرح
اذا تضحک یامحبوبی
تعال واغفى فی صدری
أشمّ عطرک تشمّ عطری
حلاة الهوى یاعمری
لمّا اثنینا نذوب

قهر نکن، دارم شوخی می‌کنم!
شوق قلبم همه‌چی رو رو می‌کنه
عزیزم وقتی می‌خندی مثل بچه‌ها ذوق می‌کنم
بیا و روی سینه‌ام دراز بکش تا من عطر تو رو بو کنم و تو عطر منو
و زیبایی عشق رو وقتی هر دو درش ذوب می‌شیم ببینیم


نیمه‌ی پنهانِ "ضاد"!

نیمه‌ی پنهانِ "ضاد"!

نیمه‌ی پنهانِ "ضاد"!

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها